Overzicht leveranciers waardplanten Phytophthora ramorum

Lijst van leveranciers van P. Ramorum waardplanten die tijdens veldinspectie van Nak-tuinbouw vrij zijn bevonden van P. Ramorum.