Overzicht leveranciers waardplanten Phytophthora ramorum ramorum en Phytophthora kernoviae Verenigde Staten van Amerika

Dit document is een bijlage bij de eisen voor de export van sierteelt van Nederland naar de Verenigde Staten van Amerika en bevat een overzicht van de leveranciers voor waardplanten P. ramorum en P. kernoviae.