Checklist: invullen en waarmerken aan fytosanitair certificaat bij export

In dit document staan de eisen aan fytosanitair certificaat bij export. De checklist geeft aan hoe het fytosanitair certificaat correct ingevuld wordt: wat moet waar vermeld worden, wat mag en wat mag niet vermeld worden op het certificaat.