Controlelijst Erkenningonderhoud

In deze inspectielijst zijn alleen de inspectievragen opgenomen die betrekking hebben op erkenningonderhoud.
Zie hiervoor in MSPIN de inspectielijst ‘SI Erkenningverl. en onderhoud’.
Deze inspectie wordt jaarlijks uitgevoerd bij alle slachthuizen inclusief wildbewerkingsinrichtingen.