Controlelijst Erkenningverlening

In de onderstaande inspectielijst zijn alleen de inspectievragen opgenomen die betrekking hebben op erkenningverlening.

Deze inspectie wordt uitgevoerd bij bedrijven die erkenningplichtig zijn onder de directie Keuren vallen en een aanvraag hebben ingediend voor een nieuwe erkenning.