K-LV-LP-VRK-01 - Diergezondheidscertificering voor verplaatsing van levende producten van varkens naar EU – lidstaten en derde landen

Dit werkvoorschrift vormt een aanvulling op het werkvoorschrift certificering levende producten erkende inrichtingen. In dit voorschrift zijn specifieke aandachtspunten opgenomen voor deze dier- en productsoort.