K-LV-OVEIU-01 Werkvoorschrift voor de certificering van overige landdieren vanuit Nederland

Dit werkvoorschrift bevat specifieke informatie voor de Officiële Dierenarts (OD) ten behoeve van de certificering van overige landdieren vanuit Nederland naar EU-lidstaten. 

Dit werkvoorschrift is een aanvulling op werkvoorschrift K-LV-WLZVL-01 en procedure K-LV-ALDIU-01, waarin algemene informatie over de exportcertificering van levende dieren is te vinden.

Bijlagen