K-LV-SGIU-01 Bijlage 1 - Lidstaten die een goedgekeurd nationaal scrapiebestrijdingsprogramma bezitten

Voorwaarden voor export naar lidstaten met een verwaarloosbaar scrapie risico of een goedgekeurd scrapiebestrijdingsprogramma.

Bijlage bij K-LV-SGIU-01, Werkvoorschrift voor exportcertificering van levende schapen en geiten vanuit Nederland.