Servië, diervoeders

Deze instructie geldt voor het exporteren van diervoeders naar Servië. De instructie beschrijft de voorwaarden die worden gesteld aan de invoer in Servië, de controles die de NVWA hiervoor moet uitvoeren, en de gegevens die het bedrijfsleven moet aanleveren aan de NVWA.