Canada, aas (voor vis)

Deze instructie geldt voor het exporteren van cat. 3-vis en visafvallen naar Canada en beschrijft de voorwaarden die worden gesteld aan de invoer in Canada, de controles die de NVWA hiervoor moet uitvoeren, en de gegevens die het bedrijfsleven moet aanleveren aan de NVWA.