Canada, diverse diervoeders

Deze instructie geldt voor het exporteren van diervoeder naar Canada. De instructie beschrijft de voorwaarden die worden gesteld aan de invoer in Canada, de controles die de NVWA hiervoor moet uitvoeren, en de gegevens die het bedrijfsleven moet aanleveren aan de NVWA.