Georgië, diverse soorten petfood (DPDL-248)

Deze instructie geldt voor het exporteren naar Georgië van:

  • Blikvoeder voor gezelschapsdieren (Canned petfood),
  • Verwerkt petfood anders dan ingeblikt (Processed petfood other than canned petfood),
  • Hondenkluiven (Dogchews)

De instructie beschrijft de voorwaarden die gelden voor de invoer in Georgië, de controles die de NVWA hiervoor moet uitvoeren, en de gegevens die het bedrijfsleven moet aanleveren aan de NVWA.