Georgië, zuiveldiervoeder (DPDL-254)

Deze instructie geldt voor het exporteren van zuiveldiervoeders naar Georgië.

De instructie beschrijft de voorwaarden die gelden voor de invoer in Georgië, de controles die de NVWA hiervoor moet uitvoeren, en de gegevens die het bedrijfsleven moet aanleveren aan de NVWA.