Russische Federatie, diervoeder

Deze instructie geldt voor het exporteren van:

    • diervoeders en diervoederadditieven (waaronder (zuivel)mengvoeders) voor zover deze dierlijke ingrediënten bevatten,
    • verwerkte dierlijke eiwitten (PAP’s) en
    • vismeel,

naar de Russische Federatie en beschrijft de voorwaarden die worden gesteld aan de invoer in, de controles die de NVWA hiervoor moet uitvoeren, en de gegevens die het bedrijfsleven moet aanleveren aan de NVWA.