Algerije, premix en visvoer

Deze instructie geldt voor het exporteren van premix en visvoer naar Algerije. De instructie beschrijft de voorwaarden die worden gesteld aan de invoer in Algerije, de controles die de NVWA hiervoor moet uitvoeren, en de gegevens die het bedrijfsleven moet aanleveren aan de NVWA.