Kazachstan, melk en melkproducten HC

Deze instructie geldt voor het exporteren van melk en melkproducten bestemd voor humane consumptie naar Kazachstan en beschrijft de voorwaarden die worden gesteld aan de invoer in Kazachstan, de controles die hiervoor moeten worden uitgevoerd door de NVWA, en de gegevens die het bedrijfsleven moet aanleveren aan de NVWA.

Export van melk en melkproducten bestemd voor humane consumptie naar Kazachstan is mogelijk vanwege de oprichting van de Douane-Unie (door de Russische Federatie, Kazachstan en Belarus).Door Kazachstan is aangegeven dat voor deze export tijdelijk de Russische certificaten gebruikt mogen worden. Dit ondanks dat in de titel van die certificaten de Russische Federatie is vermeld. Dit moet ongewijzigd blijven.

Zie voor de export van melk en melkproducten HC de instructie Russische Federatie, melk en melkproducten HC, DPDLH-39.