Kazachstan, melk en melkproducten HC

Deze instructie geldt voor het exporteren van melk en melkproducten bestemd voor humane consumptie naar Kazachstan en beschrijft de voorwaarden die worden gesteld aan de invoer in Kazachstan, de controles die hiervoor moeten worden uitgevoerd door de NVWA, en de gegevens die het bedrijfsleven moet aanleveren aan de NVWA.
 

Zie voor de export van melk en melkproducten HC de instructie Russische Federatie melk en melkproducten HC, DPDLH-39.