Indonesië, melkproducten humane consumptie (DPDLH-136)

Deze instructie geldt voor het exporteren van minimaal gepasteuriseerde melkproducten bestemd voor humane consumptie naar Indonesië. De instructie beschrijft de voorwaarden die gelden voor de invoer in Indonesië, de controles die de NVWA hiervoor moet uitvoeren, en de gegevens die het bedrijfsleven moet aanleveren aan de NVWA.