Taiwan, melk en melkproducten bestemd voor humane consumptie (DPDLH-208)

Deze instructie geldt voor het exporteren van melk en melkproducten bestemd voor humane consumptie naar Taiwan en beschrijft de voorwaarden die worden gesteld aan de invoer in Taiwan, de controles die hiervoor moeten worden uitgevoerd door de NVWA, en de gegevens die het bedrijfsleven moet aanleveren aan de NVWA.