Groot-Brittannië, eiproducten bestemd voor humane consumptie (DPDLH-242)

Deze instructie geldt voor het exporteren van eiproducten bestemd voor humane consumptie naar Groot-Brittannië. De instructie beschrijft de voorwaarden die gelden voor de invoer in Groot-Brittannië, de controles die de NVWA hiervoor moet uitvoeren, en de gegevens die het bedrijfsleven moet aanleveren aan de NVWA.