Brazilië, zuivel bestemd voor humane consumptie

Deze instructie geldt voor het exporteren van zuivel bestemd voor humane consumptie naar Brazilië. De instructie beschrijft de voorwaarden die worden gesteld aan de invoer in Brazilië, de controles die de NVWA hiervoor moet uitvoeren, en de gegevens die het bedrijfsleven moet aanleveren aan de NVWA.