China, melk en melkproducten bestemd voor humane consumptie

Deze instructie geldt voor het exporteren van melk en melkproducten bestemd voor humane consumptie naar China. De instructie beschrijft de voorwaarden die worden gesteld aan de invoer in China, de controles die de NVWA hiervoor moet uitvoeren, en de gegevens die het bedrijfsleven moet aanleveren aan de NVWA.