Afgifte van een Replacement

In deze instructie is beschreven wanneer en op welke wijze vervangende documenten kunnen worden afgegeven voor partijen die in Nederland zijn gecertificeerd, bestemd zijn voor een derde land of een lidstaat van de EU en zich niet meer op Nederlands grondgebied bevinden.