Geleidebiljetten, EXA-14

Deze instructie  beschrijft de algemene kaders voor het gebruik van geleidebiljetten voor vlees en vleesproducten. Daarbij wordt een link gelegd naar andere instructies die betrekking hebben op de afgifte van geleidebiljetten. In laatstgenoemde instructies staat beschreven welke controles moeten worden uitgevoerd naar aanleiding van specifieke landeneisen.