Groot-Brittannië, pluimvee, eendagskuikens, broedeieren (minder dan 20 stuks)

Deze instructie geldt voor het exporteren naar Groot-Brittannië van afzonderlijke partijen van minder dan twintig eenheden pluimvee (met uitzondering van loopvogels (Ratitae)), broedeieren en eendagkuikens daarvan. De instructie beschrijft de voorwaarden die gelden voor de invoer in Groot-Brittannië, de controles die de NVWA hiervoor moet uitvoeren, en de gegevens die het bedrijfsleven moet aanleveren aan de NVWA.