Belarus, paarden voor tijdelijke export (PRDUV-36)

Export van paarden voor tijdelijke export naar Belarus is mogelijk vanwege de oprichting van de

Douane-Unie door de Russische Federatie, Kazachstan en Belarus.

Door Belarus is aangegeven dat voor deze export tijdelijk de Russische certificaten gebruikt mogen worden. Dit ondanks dat in de titel van die certificaten de Russische Federatie is vermeld. Dit moet ongewijzigd blijven.

Vanwege de oorlog tussen Rusland en Oekraïne, heeft de NVWA besloten aanvragen voor exporten naar en door gebieden die vanwege de oorlog een negatief reisadvies hebben niet meer in behandeling te nemen. Dit vanwege de risico’s voor het dierenwelzijn ten gevolge van de onstabiele situatie aldaar.
Op dit moment hebben Belarus, Oekraïne en delen van Rusland een negatief reisadvies. Meer informatie is te vinden op de website ‘Nederland wereldwijd’ (www.nederlandwereldwijd.nl).