PRDUV-67 Groot-Brittannië, geregistreerde paarden (tijdelijke export)

Deze instructie geldt voor de tijdelijke export van geregistreerde paarden naar Groot-Brittannië. De instructie beschrijft de voorwaarden die gelden voor de invoer in Groot-Brittannië, de controles die de NVWA hiervoor moet uitvoeren, en de gegevens die het bedrijfsleven moet aanleveren aan de NVWA.