Groot-Brittannië, niet-geregistreerde paardachtigen (permanente export)

Deze instructie geldt voor de permanente export van niet-geregistreerde als fok- en gebruiksdieren gehouden paardachtigen naar Groot-Brittannië. De instructie beschrijft de voorwaarden die gelden voor de invoer in Groot-Brittannië, de controles die de NVWA hiervoor moet uitvoeren, en de gegevens die het bedrijfsleven moet aanleveren aan de NVWA.