RE-37, Zuid Korea, Instructie Toelating en controle van bedrijven betrokken bij de export van varkensvlees

Over de export van varkensvlees en varkensvleesproducten naar Zuid-Korea zijn op overheidsniveau bindende afspraken gemaakt waar niet van kan worden afgeweken. Deze instructie omschrijft aan welke voorwaarden bedrijven moeten voldoen om een registratie te verkrijgen en behouden voor de export van varkensvlees en varkensvleesproducten naar Zuid-Korea. Daarnaast wordt de rol van de NVWA bij de verlening en het onderhoud van deze registratie beschreven. De certificeringseisen die gelden voor de export van varkensvlees en varkensvleesproducten naar Zuid-Korea zijn beschreven in RL‑103, Zuid-Korea, varkensvlees, varkensvleesproducten en varkensdarmen.