Douane Unie, Monitoringsplan en aanvullende informatie (RE-39)

Bedrijven die rundvlees (inclusief kalfsvlees en bijhorende slachtbijproducten) , varkensvlees, pluimveevlees en/of vetten naar een van de landen van de Douane Unie (DU) willen exporteren moeten voldoen aan de wetgeving van DU. Kazachstan, de Russische Federatie en Belarus zijn bij de DU aangesloten.

Eén van de door de autoriteiten van de DU gestelde eisen is dat bedrijven die naar de DU exporteren, aanvullende monitoring ondergaan. Ten behoeve hiervan is een privaat monitoringsplan opgesteld dat is gebaseerd op de regelgeving van de Douane Unie (Decision no. 299, Chapter II) en de Russische regelgeving (SanPiN’s etcetera).
Middels de NVWA pre-inspectie wordt er op toegezien dat bedrijven voldoen aan de eisen van de DU, waaronder de participatie aan het aanvullende monitoringsplan. Bedrijven dienen dit plan op te nemen in het bedrijfsprotocol Douane Unie.