Kazachstan, runderen

Deze instructie geldt voor het certificeren van runderen ten behoeve van de export naar Kazachstan en beschrijft de voorwaarden die worden gesteld aan de invoer in Kazachstan, de controles die ten behoeve van de certificering moeten worden uitgevoerd door de NVWA en de gegevens die het bedrijfsleven ter controle door de NVWA moet aandragen.