China, vis en visproducten

Deze instructie geldt voor het exporteren van vis en visserijproducten naar China. De instructie beschrijft
de voorwaarden die worden gesteld aan de invoer in China, de controles die de NVWA hiervoor moet uitvoeren, en de gegevens die het bedrijfsleven moet aanleveren aan de NVWA.