Groot-Brittannië, Levende tweekleppige weekdieren, levende stekelhuidigen, levende manteldieren en levende mariene buikpotigen

Deze instructie geldt voor het exporteren van levende tweekleppige weekdieren, levende stekelhuidigen, levende manteldieren en levende mariene buikpotigen naar Groot-Brittannië. De instructie beschrijft de voorwaarden die gelden voor de invoer in Groot-Brittannië, de controles die de NVWA hiervoor moet uitvoeren, en de gegevens die het bedrijfsleven moet aanleveren aan de NVWA.