BLAUWTONG: protocol vervoer herkauwers

Deze instructie beschrijft de eisen met betrekking tot blauwtong (BT) voor alle verplaatsingen naar lidstaten en derde landen van de volgende diersoorten: runderen, schapen/geiten, kameelachtigen, hertachtigen en andere blauwtonggevoelige hoefdieren (verder: herkauwers).