BT-07, BLAUWTONG: protocol vervoer herkauwers

Sinds 5 september 2023 is Nederland niet meer vrij van Blauwtong en er is nog geen goedgekeurd uitroeiingsprogramma. De voorwaarden voor verplaatsingen van herkauwers naar andere lidstaten hebben als doel de ontvangende lidstaat te beschermen. Deze voorwaarden worden in dit document verder uitgewerkt.