Brief Info branches levensmiddelen import van 7 november 2022

Bij deze treft u de aankondiging aan van het aanleveren van originele documenten bij de controles van niet-dierlijke levensmiddelen door de Douane.

Deze wijze van inspecteren gaat in per 16 januari 2023.

Het gaat hierbij om het gezondheidscertificaat en het bijbehorende analyserapport uit het land van herkomst. Deze documenten moeten worden aangeleverd bij de vooraanmelding van bepaalde levensmiddelen, zoals de producten genoemd in bijlage 2 van Verordening (EU) 2019/1793Let op: deze verordening en bijlagen worden ieder half jaar herzien, de meest recente wijzigingen zijn zichtbaar in de laatst geconsolideerde versie.

Per 16 januari 2023 zullen de documenten die nu nog gescand bij de Douane worden aangeleverd niet meer als afdoende worden geaccepteerd. Deze documenten zullen ook in originele vorm fysiek moeten worden aangeleverd.

In de grenscontrolepost Rotterdam kan dit bij het douanekantoor aan de Reeweg 16 in Rotterdam. Voor Schiphol geldt dat de originelen zo spoedig mogelijk bij het Douaneblok (GGB-blok) moeten worden afgeleverd. Er geldt een overgangsperiode tot aan 15 maart 2023.