Vrijgaveprocedures, beheerregisters en toetskader bij PEQ-ontheffingen

In dit document kunt u de procedures bekijken die van toepassing zijn voor de vrijgave van plantmateriaal volgens de verschillende PEQ-ontheffingen. Ze sluiten aan bij wat is beschreven in tabblad 11 van de Eisentabel R&D Fyto.