K-IK-EP-W02 Werkvoorschrift Officiële inbewaringneming en weigering inslag

Dit voorschrift beschrijft de wijze waarop het wijze waarop het officieel in bewaring nemen en weigeren van inslag zendingen van producten van dierlijke oorsprong in een erkend entrepot wordt uitgevoerd.