Overzicht intensified official controls in Traces

Op het ‘Overzicht intensified official controls in TRACES’ wordt vermeld welke land/product/bedrijfscombinaties van producten van dierlijke oorsprong onder een verscherpt controleregime vallen aan de buitengrens van de Europese Unie. Het betreft verscherpte controles o.b.v. Uitvoeringsverordening (EU) 2019/1873.

Hierbij dienen minimaal 10 opeenvolgende zendingen van dezelfde herkomst (land/bedrijf) te worden onderzocht, waarbij de zending wordt aangehouden in afwachting van het onderzoeksresultaat. Wanneer van 10 (of meer) zendingen, waarvan het gezamenlijke gewicht minimaal 10 keer het gewicht van het originele certificaat (lot 0) is, de onderzoeksresultaten bevredigend zijn, wordt de versterkte controle opgeheven.

In het overzicht wordt per land van oorsprong aangegeven welke verscherpte controles er van kracht zijn.

In principe wordt er 2x per week een actueel overzicht gemaakt en op de NVWA-website geplaatst*. Doordat de verscherpte controles EU-breed worden toegepast kunnen er op elk moment wijzigingen optreden waardoor het overzicht niet meer actueel is. De stand van zaken in TRACES is daarom altijd leidend.

* In vakantietijd en/of mindere bezetting kan het document minder frequent worden bijgewerkt