K-IK-VIS-WV01 Risico gebaseerd certificeren (RBC)

Deze werkinstructie beschrijft het Risico gebaseerd certificeren (afgekort RBC: Risk Based Certification) voor de export van diepvriesvis. De werkwijze van certificeren is gebaseerd op drie pijlers, namelijk

  • de NVWA keuringsgegevens van eerdere aanlandingskeuring,
  • de controle gegevens van het bedrijf en
  • de NVWA steekproef bij verladen.

Hier rekening mee houdend, kan het aantal steekproeven door de NVWA tijdens de exportkeuring worden gereduceerd.

RBC kan alleen worden toegepast bij export van diepvries vis die in meerdere containers en/of coaster wordt verladen.