Gezamenlijk register afwezige organismen België, Duitsland, Denemarken, Nederland en Polen

In dit register leest u welke organismen niet, of lokaal voorkomen op het grondgebied van België, Duitsland, Denemarken, Nederland en Polen. Met die informatie kunt u opzoeken of u een pre-exportcertificaat nodig heeft bij export naar het VK.