Risicobeoordeling landplatwormen

Dit rapport van de Radboud Universiteit beschrijft de risico’s van de uitheemse landplatwormen voor Nederland. Bureau Risicobeoordeling & onderzoek heeft gevraagd te kijken naar de risico’s voor biodiversiteit, ecosystemen, ecosysteemdiensten en andere maatschappelijke waarden in Nederland.