Veldgids invasieve waterplanten in Nederland

In deze veldgids worden de 24 meest risicovolle uitheemse waterplanten beschreven. De gids bevat onder andere kenmerken, foto’s en bestrijdingsmaatregelen. Met deze gids kunt u de waterplanten herkennen die wateroverlast en schade aan de natuur in Nederland veroorzaken.