Advies van BuRO over de tweede update Unielijst exotenverordening

Bureau Risicobeoordeling & Onderzoek (BuRO) heeft op verzoek van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) advies gegeven over welke exoten, die zijn besproken tijdens de vergadering van het Comité Invasieve Exoten van 5 december 2017, te kwalificeren voor opname op de Unielijst. Hierbij is gekeken vanuit Nederlands perspectief naar risico en handelingsperspectief.

Sinds 1 januari 2015 is EU-verordening 1143/2014 van kracht. Deze verordening richt zich op het voorkomen en beheersen van schade door invasieve exoten aan biodiversiteit en ecosysteemdiensten. De soorten waarvoor de regels van deze EU-verordening gelden staan op de zogenaamde Unielijst. Soorten kunnen aan de Unielijst worden toegevoegd of van de Unielijst verwijderd worden. De Europese Commissie heeft aangekondigd dat een aantal soorten en genera in aanmerking komt voor plaatsing op de Unielijst tijdens de tweede updateronde.”