Egeria (Egeria densa)

In deze factsheet vindt u informatie over Egeria (Egeria densa). Zoals over de verspreiding en het effect van die verspreiding in Nederland. Ook wordt de introductieroute(s) van de soort in Nederland beschreven. Verder de datum waarop de 1e waarneming in Nederland is gedaan en de kans op verdere introductie, vestiging en verspreiding in ons land. Ook wordt een handelingsperspectief gegeven. In de factsheet zijn links opgenomen naar de risicobeoordeling voor Nederland en links naar andere relevante informatiebronnen.