NEM-Verspreidingsonderzoek Invasieve vaatplanten 2015

Voorjaar 2015 verleende Alterra namens de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, aan FLORON opdracht tot een samenstel aan activiteiten gericht op het verzamelen van verspreidingsdata van invasieve vaatplanten voor het Netwerk Ecologische Monitoring (NEM). Kern van de opdracht is de coördinatie van gegevensverzameling door vrijwilligers gericht op contractsoorten (invasieve exoten), en de ontsluiting in de Nationale Database Flora en Fauna (NDFF) van deze gegevens voor beleid en beheer rondom invasieve exoten.