Afghaanse duizendknoop

In deze factsheet vindt u informatie over de Afghaanse duizendknoop (Persicaria wallichii, synoniem: Koenigia polystachya). Zoals over de verspreiding en het effect van die verspreiding in de EU en in Nederland.

Afghaanse duizendknoop
Beeld: ©Edu Boer, NVWA

Ook de introductieroute(s) van de soort in de EU en in Nederland worden beschreven in de factsheet  Verder leest u over waarnemingen in Nederland en de kans op (verdere) introductie, vestiging en verspreiding in ons land. In de factsheet staan links naar de risicobeoordeling voor de EU andere relevante informatiebronnen.