Sosnowsky's berenklauw

In deze factsheet vindt u informatie over Sosnowsky's berenklauw (Heracleum sosnowskyi). Zoals over de verspreiding en het effect van die verspreiding in de EU en in Nederland.

Sosnowsky's berenklauw
Beeld: ©Krzysztof Ziarnek, Wikimedia (licentie: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.en)

Ook de introductieroute(s) van de soort in de EU en in Nederland worden beschreven in de factsheet. Verder de datum van 1e waarneming in Nederland en de kans op (verdere) introductie, vestiging en verspreiding in ons land. Per soort wordt daar waar mogelijk een handelingsperspectief gegeven.

In de factsheet zijn links opgenomen naar de EU-verordening, de risicobeoordeling voor de EU en, wanneer aanwezig, de risicobeoordeling voor Nederland, en links naar andere relevante informatiebronnen.