Gezondheidsaspecten Gifsumak

Gifsumak is een plant die schadelijke effecten heeft voor de gezondheid. Het sap van de plant, dat al bij een kleine beschadiging van de plant kan vrijkomen, bevat de stof urushiol. Deze stof kan een allergische reactie opwekken, wat kan leiden tot jeuk, huidontsteking en grote pijnlijke blaren. De reacties kunnen zo heftig zijn dat ziekenhuisbezoek noodzakelijk is. Meer dan 90% van de (Canadese) bevolking lijkt gevoelig te zijn voor gifsumak. Een artikel uit 1966 over gifsumak in Friesland meldt dat verscheidene kinderen en volwassenen dermate hevige huidirritaties ontwikkelden dat ze langdurig in een ziekenhuis verblijf moesten houden. Bij het verbranden van de plant kan urushiol ingeademd worden, wat heftige gezondheidsklachten kan geven. Urushiol blijft actief op elk oppervlakte, ook dode planten, voor tenminste 5 jaar.