Horizon scanning and environmental risk analyses of non-native biomass crops in the Netherlands

De Nederlandse  Voedsel- en Warenautoriteit heeft gevraagd om een horizonscanning van recent ingevoerde of potentieel bruikbare uitheemse biomassagewassen in Nederland. Dit om overheidsbesluitvorming over maatregelen die  ongewenste ecologische, socio-economische en gezondheidseffecten moeten voorkomen, te ondersteunen. In dit document de resultaten van de toekomstverkenning door Radboud University Nijmegen, FLORON en Wageningen UR.