Inventarisatie samenstelling wilde plantenmengsels 2015

Dit rapport presenteert de resultaten van een onderzoek in opdracht van de NVWA naar de mogelijke invoer van zaden en vruchten van ongewenste, schadelijke of mogelijk invasieve uitheemse plantensoorten in Nederland, via zaaimengsels voor grote oppervlakten binnen ons landschap. Dit onderzoek betreft een steekproef van mengsels die in de handel zijn bij verschillende zaaigoed-bedrijven. In de mengsels die zijn onderzocht op hun samenstellingen zijn geen plantensoorten aangetroffen die vallen in de ‘High-risk-High certainty’-categorie van de signaleringslijsten voor mogelijke probleemsoorten. Er zijn echter wel lager gekwalificeerde risicosoorten gevonden.