Risicoanalyserapport Boomwurger

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit heeft gevraagd om een risicobeoordeling van de boomwurger (Celastrus orbiculatus). De boomwurger is in Nederland bekend van 2 locaties: bij Gasselte (provincie Drenthe) in 2014 en bij Abcoude (provincie Utrecht) in 2015. Het is de verwachting dat deze exoot lokaal kan leiden tot verdringing van inheemse plantensoorten. De boomwurger kan ecosystemen wijzigen doordat deze soort bomen overgroeit, waardoor bomen vervormen en eenvoudiger omwaaien. Ook wijzigt deze exoot ecosystemen door een stikstoftoename in de bodem.